Verenigingsinformatie

De geschiedenis van de woonvereniging

De woonvereniging is ontstaan uit een initiatief van de gemeente Delft in 2005. Een voorbereidingscommissie van twaalf  belangstellenden heeft het initiatief opgepakt met hulp van een mede door de gemeente betaalde co√∂rdinator/adviseur. Het was een drukke en enerverende periode, maar dankzij een goede samenspraak in de projectgroep met de gemeente, de woningbouwcorporatie Vestia en het architecten bureau Steenhuis en Bukman zijn vele aanbevelingen voor aanpassingen in de bouw uitgevoerd. Om aspirant bewoners te informeren werden onder meer vele voorlichtingsavonden gehouden;  het huishoudelijk reglement kreeg vorm en op 8 juni 2006 werd Nevel Nemas officieel opgericht.  

Alle inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot oplevering van een prachtig pand in de Harnasch Polder met 34 comfortabele huur-appartementen in de sociale huursector. De woningen zijn in januari 2012 opgeleverd. Het gebouw heeft de naam Kornalijn gekregen dat verwijst naar de steensoort carneool,  waarvan de kleur terugkomt in ons gebouw. 

De intensieve voorbereidingsperiode heeft zeker bijgedragen aan de goede start van de woonvereniging.