Lid worden

Hoe kunt u aspirant lid worden?

  • U bent minimaal 50 jaar en niet ouder dan de actuele AOW-gerechtigde leeftijd
  • U stuurt een ingevulde Vragenlijst belangstellende in, zie onder
  • Vervolgens volgt er een uitgebreid kennismakingsgesprek met 2 a 3 leden van onze vereniging. In dit gesprek worden de verwachtingen over en weer uitgesproken en aan elkaar getoetst. U ziet hierbij ook het gebouw en de naaste omgeving.
  • Na het gesprek valt het besluit of u ingeschreven wilt of kunt worden als aspirant lid.

Als u aspirant lid bent, hoe verder?

  • Wij zullen u regelmatig uitnodigen deel te nemen aan activiteiten om elkaar over weer beter te leren kennen en u houdt het aspirant lidmaatschap actief door jaarlijks 10 euro over te maken.
  • Onze wachtlijst is horizontaal. Zodra er een woning vrijkomt, worden die aspirant leden uitgenodigd die het meest voor deze woning in aanmerking komen. De woningbouwvereniging heeft het laatste woord met een inkomenstoets. 
Vragenlijst belangstellende voor de woongroep "Nevel Nemas"
Inschrijving