Reilen en zeilen

Vanaf het allereerste begin zijn door ons spontaan allerlei activiteiten ontwikkeld, waaraan door  bewoners kan worden deelgenomen. Het motto daarbij is vooral “niets moet, veel kan en mag”.

De binnenactiviteiten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimten. Koffieochtenden en “happy hours”  bieden de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is onder andere een schilderclub, een biljartclub en op donderdagavond wordt er geklaverjast. Maar er is veel meer, zoals een zanggroep, een leesclub, origami, kookclub en yoga. Buitenactiviteiten zijn er ook volop, zoals jeu