Vrije woning?

Januari 2018: Op dit moment zijn alle woningen verhuurd.

Criteria hierbij zijn:

  • Heeft u het juiste inkomen voor de vrij gekomen woning. Voor 2017 geldt, dat Vestia voor de sociale sectorwoningen een bruto jaarinkomen van circa 22.000 tot 36.000 eist, voor de vrije sector geldt circa 36.000 euro als ondergrens.
  • Wensen van de kandidaat leden
  • Wensen van de woonvereniging op dat moment m.b.t. nieuwe bewoners.

We hanteren een z.g. horizontale wachtlijst. Het gaat dus niet op volgorde inschrijving. Het kan zijn dat er meerdere kandidaat leden voor een woning benaderd worden.
Uiteindelijk wordt er één kandidaat binnen de vereniging voorgedragen. Gaan de leden akkoord dan wordt de betreffende kandidaat voorgedragen aan Vestia, de verhuurder van de woningen. Deze heeft hierin de eindbeslissing.

Waarom het fijn is hier te wonen:
Anke: Natuurlijk zijn er wel eens botsingen, daar ga ik dan op af en uiteindelijk is er iets moois ontstaan met deze zelfde mensen.
Karien: Ik voel me hier veilig.
Hans: Vanwege de gezelligheid en als het nodig is, kan je op de mensen rekenen


Wilt u als belangstellende ingeschreven worden dan zijn de administratiekosten € 10,- per persoon per jaar.

Na het invullen van bovenstaande formulier dient u dit bedrag over te maken naar IBAN:
NL59 INGB 0005112701 t.n.v. Nevel Nemas